NÓI HỚ?

Gần đây nhiều người “tổng kết” những phát ngôn “hớ” của vài đồng chí. Kết luận: một bộ phận không nhỏ các đồng chí chưa quen làm việc với truyền thông.

Đúng, nhưng chắc vấn đề không chỉ có thế.

Phát ngôn “hớ” trước quần chúng tức là chưa quen xử lý quan hệ với số đông., chưa lường được số đông sẽ phản ứng thế nào với câu nói của mình.

Chữa bệnh này khó đấy. Để lọt vào “số ít” lãnh đạo, phần lớn chỉ rèn kỹ năng “xử lý quan hệ” với số ít (các đồng chí cấp trên của mình), mà không cần quan hệ với số đông.

Bao giờ cho đến lúc muốn được vào “số ít” thì cần phải giỏi xử lý quan hệ với “số đông”, chừng đó mới bớt được các phát ngôn “hớ”.

Sharing is good:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *