DẠY…SỢ CON NGƯỜI

Ở Cúc Phương có Khu cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã. Nhiều con thú thuộc loại quý hiếm được cứu thoát khỏi lũ buôn bán động vật, đưa vào đây. Chúng được chăm sóc, chữa bệnh, khi khoẻ hơn thì được trả vào khu “bán hoang dã”. Ở đó chúng tự tìm lấy thức ăn, không được chăm bẵm như khi còn yếu. Sau khi thích nghi với lối sống “tự lập”, những con thú ở khu “bán hoang dã” sẽ được trả về với rừng, để lại được trở thành hoang dã.

Chúng đã quen tự tìm thức ăn trong rừng, nhưng có lẽ như thế chưa đủ. Sau thời gian được những người tử tế chăm sóc, những con thú đã quên mất phản xạ sợ con người.

Không biết sợ con người dã man, những con thú được trả về với hoang dã đó liệu có tồn tại được không? Làm sao để vừa săn sóc, vừa dạy chúng biết sợ con người?

Sharing is good:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *